YAŞAYAN İSLAM

Esma-ül Hüsna

ALLAH'IN İSİMLERİNİN YAZILIŞI VE ANLAMLARI

NO   İsim Arapcası Acıklaması
1 Allah الله El-İlah, Allah (Diğer bütün isimlerini kapsar)           
2 Rahmân        
 الرحمن Çok rahmet sâhibi ve şefkatli
3 Rahîm الرحيم Bağışlayıcı, sevdiklerine merhamet eden
4 Adil العدل Adil olan
5 Afüv العفو Affedici
6 Âhir  الآخر Son, Varlığının sonu olmayan.
7 Alîm العليم Herşeyi  Bilen
8 Aliyy العلي Üstün
9 Azîm العظيم Büyük
10  Azîz  العزيز Mutlak galip
11  Bâis  الباعث   Benzerleri arasından ‘seçip ortaya çıkaran’.
12  Bâkî  الباقي  Sonsuz olan
13  Bâri  البارئ Yaratan
14  Basîr  البصير 
Gören.
15 Bâsit  الباسط  Ferahlatan.
16  Bâtın  الباطن Görünmeyen
17  Bedî          البديع  Örneksiz yaratan.
18  Berr         البَرّ  İyilik kaynağı.
19  Câmi           الجامع  Toparlayan.
20  Cebbâr  الجبّار  Zorla yaptırabilen.
21  Celîl         الجليل 
 Hiddetiyle de yüce.
22  Dâr           الضار  Zarar verici şeyleri de yaradan.
23  Evvel           الأوّل İlk olan, Varlığının başı olmayan.
24  Fettâh           الفتّاح  Kullarına kucak Açan.
25  Gaffâr  الغفّار Bağışlayıcı.
26  Gafûr           الغفور  Günahları affeden.
27  Ganî           الغني  Zengin
28 Habîr           الخبير Haberdar
29  Hâdî           الهادي  Hidayet verici.
30  Hâfıd           الخافض Perişan eden.
31  Hafîz           الحفيظ  Koruyucu
32  Hakem        
 الحكم  Hakem
33  Hakîm           الحكيم  Hüküm veren.
34  Hakk           الحقّ Gerçek, hakîkat.
35  Hâlik          الخالق  Yaratıcı.
36  Halîm  الحليم Yumuşak muamele eden.
37 Hamîd           الحميد  Övgüye layık.
38  Hasîb           الحسيب  Hesap gören
39  Hayy          الحيّ  Hayatın tek kaynağı.
40  Kābid           القابض  Alan (Can alan), sıkan.
41  Kādir           القادر  Kudretli
42   Kahhâr           القهّار Kahreden.
43  Kaviyy           القويّ  Kuvvetli
44   Kayyûm           القيّوم Bütün varlığı ayakta tutan.
45  Kebîr الكبير       Büyük.
46  Kerîm الكريم
 Cömert.
47  Kuddûs           القدّوس  Tertemiz.
48  Latîf           اللطيف  İnce, letafetli
49  Mâcid           الماجد  Şânlı.
50  Mâlik-ül Mülk    مالك  الملك  Mülkün sâhibi.
51   Mâni           المانع Engel olan.
52   Mecîd        
 المجيد  Şerefli.
53  Melik          الملك  Hükümdar.
54  Metîn           المتين  Sağlam.
55  Mu’ahhir           المؤخّر  Geride bırakan, erteleyen
56  Mucîb           المجيب  İcâbet eden.
57   Muğnî          المغني Zenginleştiren
58  Muhsî          المحسي  Her şeyin sayısını bilen
59   Muhyî           المحيي Dirilten.
60  Muîd          المعيد  Döndüren
61  Muiz          المعز  İzzet veren
62  Mukaddim           المقدّم Öne geçiren.
63  Mukît           المقيت Besleyen.
64  Muksit           المقسط Dürüst.
65  Muktedir           المقتدر İktidar sahibi.
66  Musavvir           المصور  Tasarlayan şekillendiren.
67  Mübdî’          المبدىء  Varlık veren
68  Müheymin           المهيْمن Belirleyici.
69   Mü’min          المؤمن Güvene  layık olan.
70  Mümît           المميت  Canları alan.
71  Müntakim           المنتقم İntikam alan
72  Müteâli       
 المتعالِ   Yüce varlık
73 Mütekebbir           المتكبّر  Çok büyük, azamet sâhibi .
74  Müzil       
 المذل   Zillet veren.
75  Nâfi           النافع  Faydalandıran.
76  Nûr         النور 
 Nur, Işık
77  Râfi           الرافع  Yücelten.
78  Rakîb           الرقيب  Kontrol ve gözetim altında bulunduran.
79  Ra’ûf           الرؤوف  Esirgeyen.
80  Reşîd           الرشيد  Doğru yola eriştiren.
81  Rezzâk           الرزّاق Rızıklandıran.
82   Sabûr           الصبور Sabırlı olan.
83  Samed           الصمد  Bağımsız var olan.
84  Şehîd           الشهيد  Şâhit.
85   Şekûr          الشكور Teşekkür eden
86  Selām  السلام   Esenlik kaynağı.
87  Semî  السميع  İşiten.
88  Tevvâb  التوّاب  Tövbelere kucak açan.
89  Vâcid  الواجد  İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan
90  Vâhid  الواحد  Birliğin kendisi.
91  Vâlî  الوالي  Yöneten.
92  Vâris  الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi
93  Vâsi  الواسع  Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
94  Vedûd الودود  Seven ve sevilen.
95  Vehhâb  الوهّاب  Karşılıksız bolca veren.
96  Vekîl  الوكيل  Kendisine tevekkül edenlere yardım eden
97  Velî  الولي  Beraber, yakın olan.
98  Zâhir   الظاهر  Varlığı âşikâr olan.
99  Zülcelâl-i vel-İkrâm  ذو الجلال والإكرام  Şanlı ve İkrâmlı.