YAŞAYAN İSLAM

Evde Köpek Beslemek

 

Evde Köpek Beslemek

 
          Hayvanlar, geleneksel tarım toplumlarında olduğu gibi günümüz moderen toplumlarında da hayatımızın bir parcası oldu. Özellikle büyük şahirlerde hayvan besleme alışkanlığının yaygınlaştığını biliyoruz. İnsanlar hafta sonu ve akşam gezintilerinde artık çocuklarıyla beraber küçük süs köpeklerini de beraberlerinde götürüyorlar. Hatta bazı ailelerde neredeyse çocukların yerini küçük köpekler almış durumda.

                Bunun yanında Hz. Peygamber S.A.V.'in hadislerinden hareketle , "köpek giren eve melek girmez" yaklaşımıyla evde köpek beslemenin yanlış olduğunu belirtenler var.  Pek cok hayvan sever ise bunu anlamakta zorlanarak, küçümser bir tavırla;  "Madem köpek girmeyen eve melek girmez, bizde köpek besleriz, eve Azrail girmez. böylece ölümden kurtuluruz!" tarzında iş alaya kadar vardırmış bulunuyorlar. 

              Elbette isteyen evinde köpekte pesliyor, timsahda. Biz evde köpek bulundurmanın islami acıdan durumu nedir, ona bakalım. Bu konuda merhum İbrahim CANAN Hocanın "kütüb-i sitte tercümesi ve şehri" (akcağ yayınları, Ankara 1995) Adlı eserinden Azami ölcüde faydalandık. Yaklaşımımız, ehl-i sünnet anlayışına uygun olarak, buhari ve muslim başta olmak üzere temel hadis kaynaklarında geçen ve zayıf  ve uydurma olduğu bildiril meyen hadisşerin sahih kabul edilmesidir. Nitekim aşağıda geleceği şekilde  köpek besleme ile ilgili hadisler bu kategoridedir.

Bütün melekler değil
            Gerçekten de Hz. Peygamper s.a.v birçok hadis-i şeriflerinde "köpek bulunan avde Cebrail'in diğer meleklerin de giremediğini" çok açık bir şekilde ve kesin bir dille ifade etmektedir . Bu hadis-i şerifler Buhari, Müslim, Ebu davut, Tirmizi, Nesai, İbn Mace, Ahmed b. Hanbel ve Taberani gibi birçok temel hadis kaynağında yer alır.

              Bu durumda köpek giren eve Cebrail a.s'ın ve diğer meleklerin girmediği kesindir.Ancak hemen belirtelim ki bu girmeyen melekler rahmet ve istiğfar melekleridir rahmet meleklerinin dışında sevap ve günahları yazan Kiramen Katibin melekleri, hafaza denilen koruyucu melekler ve bu arada Azrail a.s girer ve görevini icra eder. yani hiç kimse evde köpek beslemekle Azrail'in elinden kurtulamaz.

               Evde köpek beslemenin yasaklanmasının en önemli hikmetlerinden birinin temizlik ve sağlık konusu olduğu söylenebilir. Köpek ne kadar temizlenirse temizlensin yine de tabiatı gereği tam hijyenik bir vasfa büründürülmesi zordur. Bunun yanında köpek evdeki küçük çocuklar ve özellikle kundaktaki bebekler için tehlike kaynağıdır. Batı'da evde beslenen köpeğin kundaktaki bebeği parçaladığına dair haberlere dahi şahit olmaktadayız. Diğer taraftan örneğin Paris'te, köpeklerin şehre günde yirmi ton pislik bıraktığı, bunu temizlemek için Türk parasıyla 680 lira para harcadığı bildirilmektedir. İnsanlığı büyük bir aile olarak düşündüğümüzde, dünyanın önemli bir kesimi açlıkla boğuşurken ne büyük bir israf!

 
Köpek Beslemede İstisna

 

            Burada bu konuya bağlı olarak ikinçi bir mesele karşımıza cıkmak tadır. Rahmet ve istiğfar melekleri köpek bolunan eve girmediklerine göre küpek beslemek tamamen yasakmıdır? Köylerde coban köpekleri ve şehirlerde küçük süs köpekleri beslenmektedir. Bunun la ilgili olarakta Buhari, Muslim, Ebu Davut, tirmizi, Nasai ve muvatta'da yer alan hadisi şeriflerde "sürü, av, coban ve ziraat köpeği dışında köpek besleyenin ecrinden/ sevabından hergün -duruma göre- bir vy iki kırat eksildiği..."belirtimektedir.
              
               Görüldüğü gibi hadislerde bir yasaklama söz kunusu iken bu yasaklama mutlak anlamda değildir. Çoban köpeği, ziraat (ekini korumak için) köpeği ve av köpeği istisna tulmuştur, bunların beslenmesine izin verilmiştir.
                 Zarardan Korunmak için                 Yine sevgili Peygamberimiz s.a.v. Buhari, Müslim, Tirmizi gibi temel hadis kitaplarında gecen bir hadis-i şeriflerinde, başlangıçta Medine  civarındaki köpeklerin öldürülmesini emretmiş, sonra bu emri kaldırarak yalnızca tehlikeli bir ırk olan siyah köpeklerin öldürülmesini emretmiştir.

                 Nitekim bugün de belediye ekipleri kuduz tehlikesine karşı ve insanlara verecekleri zararı önlemek için zaman zaman sahipsiz köpekleri itlaf etmekte ya da kısırlaştırarak neslinin devamını engellemektedir. Hz. Peygamber'in bu emrini bu çerçevede düşünmek gereklidir. İbn Abdilberr'e göre zaralı olmadıkca hiç bir köpek öldürülemez. Hatta yine Hz Peygamber'in bir hadisine göre fahişe bir kadın, bir kuyunun başında susuzluktan kıvranan bir köpeği görünce ayakkabısını başörtüsüne bağlayarak  kuyudan su cıkarıphayvana içirince günahları af edilmiştir. Yani hayvanlara yiyecek, içeçek vermek yaralarını sarmak tedivi etmek bu kadar sevaptır. Sebebsiz yere öldürmek kesinlikle doğru değildir.