YAŞAYAN İSLAM

Orucu Bozan Şeyler

Hanefi ve Şafii mezhebine göre şu hallerde oruç bozulur. 

     1-) Bilerek kusmak, 

     2-) Hayız ve nifas halinin ortaya çıkması, 

     3-) Delirmek ve bütün gün baygın olmak, 

     4-) İğne yaptırmak İmam-ı Azama göre orucu bozar. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve İmam-ı Şafii’ye göre orucu bozmaz. 

     5-) Hanefi mezhebine göre, balgamı yutmak orucu bozmaz. Şafii mezhebine göre, Balgam boğazda (Ha) harfinin çıktığı yeri aşıp ağıza kadar çıkmış ve ihtiyari olarak yutulursa oruç bozulur. Ancak gayr-i ihtiyari olarak yutulmuşsa oruç bozulmaz. 

     6-) Hanefi mezhebine göre, diş arasında kalan ve nohut tanesinden büyük olan bir yemek artığını yutmak orucu bozar. Fakat nohut tanesinden küçük olan bir yemek artığını yutmakla oruç bozulmaz. 

     Şafii mezhebine göre, kasıt olmaksızın kişinin dişleri arasında kalan yemek artıklarını yutmasıyla orucu bozulmaz. fakat bu yemek artıklarını dışarı atmak mümkün olduğu halde, dışarı çıkarmaz da yutarsa, yutulan şey nohut tanesinden küçükte olsa orucu bozar. 

     Bu gibi hallerde bozulan orucu kaza etmek gerekir. 

    
Orucu bozup hem kaza hem de keffaret gerektiren şeyler: 

     Hanefi mezhebine göre şu durumlarda hem kaza hem de keffaret gerekir; 

     1-) Bilerek bir şey yiyip içmek, 

     2-) Bilerek cinsi münasebette bulunmak, 

     3-) Az miktarda tuz yemek